Orehoved Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-7

Fredningsnr.
422527

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
Noter 1954
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,70 x 9 m, sammenbygget med ovennævnte 4225-26, berø- rer nedennævnte 4225-18. SØ-siden stejlt afgravet i indtil 4,50 m's bredde til nær toppen. Græsklædt, bevokset med 1 eg og krat, i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 0.50 x 8.50 m. Nr. 6-7 er sammenvoksede. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.70 x 9 m, sammenbygget med ovennævnte 4225.26, berører nedennænte 4225.18. Sø.-siden stejlt afgravet i indtil 4.50 meters bredde til nær toppen. Græsklædt, bevokset med 1 eg og krat, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Orehoved skov. Som beskrevet på blåt kort. Overgroet med krat. Sammenbygget med 4225:26 og ligger som 4225:18. Nytilplantet, ligesom området rundt omking, med ædelgran for ca. 3 år siden. Indgår i højgruppe 4225:15-29. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)