Orehoved Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-8

Fredningsnr.
422518

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
Noter 1954
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/12 1914, enkefru P. Wilhjelm Høj, 1,50 x 15 m, sammenbygget med nedennævnte 4225-19, berø- rer ovennævnte 4225-27. Velbevaret. 1 randsten mod SSØ. Be- plantet med lærk etc. i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1.50 x 15 m. Nr. 8-9 er sammenvoksede. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 x 15 m, sammenbygget med nedennævnte 4225.19 berører ovennævnte 4225.27. Velbevaret. 1 randsten mod ssø. Beplantet med lærk etc., i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i højgruppe, Orehoved skov. Som beskrevet på blåt kort. Overvokset med krat. Ligger umiddelbart N for 4225:19 og Ø for 4225:27. Nytilplantet med ædelgraner - for ca 3 år siden. Ligger i højgruppe 4225:15-29. Parkeing: Med tilladelse. Afsætning: Også opmålt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
3 m øst for højen ligger en sten 1,2 m lang, 0,6 m bred og 0,35 m høj, muligt væltet bauta.

Litteraturhenvisninger  (0)