Orehoved Skov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-9

Fredningsnr.
422519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/12 1914, enkefru P. Wilhjelm Høj, 1 x 9,50 m, sammenbygget med ovennævnte 4225-18. Vel- bevaret. Beplantet med lærk, i skov.
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1 x 9.50 m. Nr. 8-9 er sammenvoksede. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 9.50 m, sammenbygget med ovennævnte 4225.18. Velbevaret. Beplantet med lærk i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Orehoved skov. Beliggende umiddelbart S for 4225:18 og ind til 4225:26. Et par gamle lærketræer vokser på højen. Højen og omgivende område er nytilplantet med ædelgraner for ca 3 år siden. I højgruppe med 4225:15-29. Mål: 1x10x10 m. Parkering: Med tilladelse. Afsætning: Også opmålt. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk