Orehoved Skov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-10

Fredningsnr.
422520

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/12 1914, enkefru P. Wilhjelm Høj, 1 x 12 m. Let affladet top, SØ-siden stærkt afgravet. Bevokset med bøg, ask m.v., i skov.
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1 x 14 m. Noget affladet. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 12 m. Let affladet top, sø-siden stærkt afgravet. Bevokset med bøg, ask, m.v., i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Orehoved Skov. Som beskrevet på blåt kort, men fuldstændig overvokset med krat og løv, brombær og mandshøje nælder. Indgår i højgruppe. Tilplantet ligesom omgivende område med ædelgran for ca. 3 år siden. I højgruppe 4225:15-29. Parkering: Med tilladelse. Afsætning: Også opmålt. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk