Rykkerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-202

Fredningsnr.
452554

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,4 x 9 m. 1 randsten i øst. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (4)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1611
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1611
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 0,4 x 9 m. En randsten i øst.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rykkerup Skov. Lav høj beliggende helt ud til skovbryn som angivet på situationsskitse. 2 randsten i Ø. Ca 30 m NØ for højen er ind mod skovbrynet ulovligt deponeret en del affald: Skraldesække, metal og plasticafffald samt marksten. Denne deponering krænker både § 53 for så vidt angår 4525:54 og :55 og skovbyggelinien. Påtalt overfor lodsejeren, der fortalte at affaldshenlæggelsen var sidste stadium i opfyldningen af en gammel mergelgrav og lovede at udjævne og jorddække depotet i løbet af foråret 1985. Mål: 0,5x11,5x9,5 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Randsten: 2 i øst, 1 i syd.

Litteraturhenvisninger  (0)