Christiansminde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-35

Fredningsnr.
452651

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a, Ravnstrup skov. Høj, 0,5 x 10 m.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravnstrup Fredskov. Ialt 21 [sb.30-61] lave Jordhøie ligger i en stor og spredt Gruppe i Skovens nordvestlige Del. Høiden varierer mellem 2 og 5 Fod, Bredden mellem 30 og 50 Fod. I to af Høiene er der ryddet Træstød, hvorved man har fundet sorte Lerkar; en fremviser et Hul i Overdelen; paa Toppen af en af Høiene ligger en stor, sprængt Sten; ved to Høie har man sløifet et Stykke af Foden og herved afdækket en tæt Krands af Sten 1-2 F. store. De øvrige Høie er vel bevarede. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,50 x 10 m.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,5x10 m. Gl. hjulspor SV-NØ går over højen. NØ-siden af højen let afskåret pga. hjulspor. Sænkning efter gl. rodvælter i Ø-siden. V-siden noget affladet måske pga. skovkørsel. Gl. bøg ved S-højfod. Tæt bevoksning af ungbøg. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Film: 001:07:07, KLP 1980. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk