Christiansminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-47

Fredningsnr.
452639

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov). Høj, 1,75 x 16 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravnstrup Fredskov. Ialt 21 [sb.30-61] lave Jordhøie ligger i en stor og spredt Gruppe i Skovens nordvestlige Del. Høiden varierer mellem 2 og 5 Fod, Bredden mellem 30 og 50 Fod. I to af Høiene er der ryddet Træstød, hvorved man har fundet sorte Lerkar; en fremviser et Hul i Overdelen; paa Toppen af en af Høiene ligger en stor, sprængt Sten; ved to Høie har man sløifet et Stykke af Foden og herved afdækket en tæt Krands af Sten 1-2 F. store. De øvrige Høie er vel bevarede. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,75 x 16 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5x15 m. Beskadiget af stor U-formet grav. på N-siden af højen. 70 cm dyb i V og 50 cm dyb i NØ (se skitse). Senere rævegrav med 2 udgange i nedgravningen, igen forladte. Nedgravning ikke af ny dato antagelig. Igen gammel nedgravning tæt V for højens centrum. 1 m SV-NØ. 60 cm bred, 50 cm dyb. Beplantet med 8-9-årige graner. Underbevoksning af hind- og brombærkrat. . Bør plejes, nedgravninger bør opfyldes. Høj afsat på geodætisk kort men ikke korrekt ligesom alle de nærmest liggende med signaturer ikke er korrekte. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Film: 001:08:09, KLP 1980. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)