Christiansminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-52

Fredningsnr.
452627

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov) Høj, 9 m lang i NØ-SV, 5 m bred, 0,75 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravnstrup Fredskov. Ialt 21 [sb.30-61] lave Jordhøie ligger i en stor og spredt Gruppe i Skovens nordvestlige Del. Høiden varierer mellem 2 og 5 Fod, Bredden mellem 30 og 50 Fod. I to af Høiene er der ryddet Træstød, hvorved man har fundet sorte Lerkar; en fremviser et Hul i Overdelen; paa Toppen af en af Høiene ligger en stor, sprængt Sten; ved to Høie har man sløifet et Stykke af Foden og herved afdækket en tæt Krands af Sten 1-2 F. store. De øvrige Høie er vel bevarede. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 9 m lang i nø-sv., 5 m bred, 0,75 m høj.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,6x9 m. Virker højere set fra Ø og N. Overfladen noget ujævn. Spor af gl. rodvæltere i S og NØ. Mulig gl. afgravning af NV-del. Beplantet med 8-9-årige graner. Underbevoksning af højt græs og lidt hind- og brombærkrat. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
11 m NØ-SV, 9 m NV-SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)