Christiansminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-54

Fredningsnr.
452617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a, (Ravnstrup skov). Høj, 0,5 x 8 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravnstrup Fredskov. Ialt 21 [sb.30-61] lave Jordhøie ligger i en stor og spredt Gruppe i Skovens nordvestlige Del. Høiden varierer mellem 2 og 5 Fod, Bredden mellem 30 og 50 Fod. I to af Høiene er der ryddet Træstød, hvorved man har fundet sorte Lerkar; en fremviser et Hul i Overdelen; paa Toppen af en af Høiene ligger en stor, sprængt Sten; ved to Høie har man sløifet et Stykke af Foden og herved afdækket en tæt Krands af Sten 1-2 F. store. De øvrige Høie er vel bevarede. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,50 x 8 m.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, ca 9 m i dia., ca 60 cm høj. Spor af rodvæltere centralt i højen og i nordvest. Gammel skovvej løber tæt op til højens østfod. 5 m syd for højen ligger en stor løsstenblok. Beplantet med 10-15 årig gran. underbevoksning af hind- og brombær. Indgår i højgruppe 4526.12-54. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)