Christiansminde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-55

Fredningsnr.
452616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov) Høj, 1 x 14 m. Sænkning i top, 2 m bred, ca. 0,4 m dyb.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravnstrup Fredskov. Ialt 21 [sb.30-61] lave Jordhøie ligger i en stor og spredt Gruppe i Skovens nordvestlige Del. Høiden varierer mellem 2 og 5 Fod, Bredden mellem 30 og 50 Fod. I to af Høiene er der ryddet Træstød, hvorved man har fundet sorte Lerkar; en fremviser et Hul i Overdelen; paa Toppen af en af Høiene ligger en stor, sprængt Sten; ved to Høie har man sløifet et Stykke af Foden og herved afdækket en tæt Krands af Sten 1-2 F. store. De øvrige Høie er vel bevarede. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ca 10 m i dia., ca 60 cm høj. Stor sænkning centralt i højen. Kan være rodvælter. Højoverfladen noget ujævn pga rodvæltere. Beplantet med 10-15-årig gran. I nord og vest selvplantede yngre ahorntræer. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Mål: 0,6x10x10 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk