Christiansminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-58

Fredningsnr.
452612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov) Høj, 0,5 x 8 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravnstrup Fredskov. Ialt 21 [sb.30-61] lave Jordhøie ligger i en stor og spredt Gruppe i Skovens nordvestlige Del. Høiden varierer mellem 2 og 5 Fod, Bredden mellem 30 og 50 Fod. I to af Høiene er der ryddet Træstød, hvorved man har fundet sorte Lerkar; en fremviser et Hul i Overdelen; paa Toppen af en af Høiene ligger en stor, sprængt Sten; ved to Høie har man sløifet et Stykke af Foden og herved afdækket en tæt Krands af Sten 1-2 F. store. De øvrige Høie er vel bevarede. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,50 x 8 m.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ca 8 m i dia. Ca 40 cm høj. Beplantet med grantræ. På sydsiden 10-15 år gamle graner. 2 7-8-årige graner på nordsiden. Underbevoksning af brombær og hyben. Bør plejes. Højgruppen som helhed. Enkelte høje med huller (stubbe fremhævet). Bør restaureres. Ulovligt plantede grantræer foreslås gradvist fjernet. En egentlig plejeplan foreslås udarbejdet. Højgruppen bør opmåles eksakt hvilket passende kunne ske efter en afrydning. Informationstavle foreslås opstillet. Indgår i stor højgruppe i Ravnstrup Skov 4526.12-54. Mål: lk0,4x8x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen som helhed seværdig. Tætliggende gravhøje. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)