Ravnstrup Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-63

Fredningsnr.
452634

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a ( Ravnstrup skov). Høj, 0,8 x 13 m . Den NØ-lige tredjedel bortgravet. Overfla- den ujævn.
Undersøgelsehistorie

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,80 x 13 m. Den nø trediedel bortgravet, overfladen ujævn

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,3-0,5x11 m. 3 randsten synlige i N. Overflade noget ujævn, spor af rodvælter ved S-fod. Meget affladiget mod NØ, måske gl. afgravning. Beplantet med 4-årige graner ind imellem selvplantede ungbøge. Underbevoksning af hind- og brombærkrat. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk