Ravnstrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-66

Fredningsnr.
452630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov). Høj, 1 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 10 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,6x8 m. Virker højere set fra vest. Beplantet med 4-årige graner imellem selvplantede ungbøg. Vestlige del med hind- og brombær bevoksning. Tæt NØ for 4526:30 mulig lille lav høj. Position indstiplet på oversigtskort. Vegetation umuliggør sikker bestemmelse. . Indgår i højgruppe 4526:12-54. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)