Ravnstrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-68

Fredningsnr.
452621

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov). Høj, 1,5 x 13 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 x 13 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5x14 m. Ujævn form. Let udfladet mod N. Hvælvet mod SV og SØ. Tangerer i S 4526:23. Gl. skovvejsspor løber i Ø og NØ langs højfoden. Beplantet med 4årige graner. Undtaget N-ligste 5 m. Ungbøge selvplantede imellem granerne. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
En sten ved SØ-højfod; 0,6 x 0,45 m stor, 0,15 m høj.

Litteraturhenvisninger  (0)