Ravnstrup Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-69

Fredningsnr.
452623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Orupgård. matr.nr. 1a (Ravnstrup skov) Høj, 0,7 x 7 m. Foden mod nord sammenvokset med 4526-21.
Undersøgelsehistorie

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,70 x 7 m. Foden mod nord sammenvokset med lige foran beskrevne høj [sb.68].

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,5-0,7x8 m. Tangerer 4526:21. Gl. hjulspor har udfladiget begge højfode således at de fremtræder som sammenfaldne. Gl. hjulspor ses optil højens Ø-fod. Beplantet med 4-årige graner indimellem selvplantede ungbøg. Lidt hind- og brombærkrat på S-siden. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk