Ravnstrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-70

Fredningsnr.
452622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov) Høj, 1,4 x 12 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,40 x 12 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,4x10 m. Ujævn overflade. Let udfladet mod N. Spor af gl. afgravning i SV-siden. Svag sænkning S for centrum - måske spor af gl. rodvælter. Flere mindre sten synlige på højen. En større flad sten placeret ved NV foden. 0,4x0,6x0,15 m. Vejspor på 2 sider om højen i V og Ø. Højen bevokset med gl. bøge. Gl. kvasbunker ligger dels på og dels imellem 4526:20-22. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)