Ravnstrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070210-71

Fredningsnr.
452620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 1a (Ravnstrup skov) Høj, 1,4 x 14 m. Toppen flad, siden mod SV afgravet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,40 x 14 m. Toppen flad, siden mod sv. afgravet.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,3-1,5x14 m. Gl. afgravning af højens S-side ca 4,5 m. I SV er højen fjernet til 1/2 højde. I SØ helt fjernet. Højens overflade ujævn efter flere rodvæltere samt enkelt gl. nedgravning. 0,5 m N-S x 0,4 m, i SØ. På SØ-siden ligger 2 afskalninger af granitsten. Højen bevokset med gl. bøge i N. Sydlige 3 m af højen er beplantet med 4årige graner. Indgår i højgruppe 4526:12-54. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)