Nørre Mellemskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070203-69

Fredningsnr.
442743

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4427-29 til 4427-51. Høj, 0,4 x 10 m. Enkelte mindre randsten ses mod øst og vest.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,40 x 10 m. Enkelte mindre randsten ses mod øst og vest.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. De på blåt kort nævnte randsten ses ikke. Bevokset med græs, enkelte løvtræer samt noget siv. Ligger i f.d. bøgeskov, nu ryddet og nytilplantet med gran i kanten. Ligger lidt længere mod S end hvad Nat.Mus.'s skitse viser, næsten ind til nr. 4427:49. Indgår i højgruppe 4427:40-49. Slæbespor går hen over højen. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)