Nørre Mellemskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070203-71

Fredningsnr.
442741

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4427-29 til 4427-51. Tingl.: 23/10 1884, Det Classenske Fideikommis. Langdysse, 10 m lang i Ø-V, østenden sløjfet, 6 m bred, 0,6 m høj. 3 randsten mod vest, 2 mod syd og 1 mod nord (indtil 1 m). 7 m fra vestenden på højningens midte 2 større sten, den ene på plads i dyssens længderetning (1,5 m lang), den anden omfalden, SØ for disse sten en større sten (1,25 x 1,6 m), den sidstnævnte sten er måske dæksten og de to først- nævnte sten sidesten til et ødelagt kammer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(3) Et fuldstændig forstyrret Mindesmærke fra Stenalderen, rimeligvis en Langdysse. 1-3 [sb.68,70-71] i Hovedafdeling 14. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 10 m lang i ø-v, østenden sløjfet, 6 m bred, 0,60 m høj. 3 randsten mod vest, 2 mod syd og een mod nord (indtil 1 m). 7 m fra vestenden på højningens midte 2 større sten den ene på plads i dyssens længderetning (1,50 m lang), den anden omfalden, sø for disse sten en større sten (1,25 x 1,60), den sidstnævnte sten er måske dæksten og de to førstnævnte sten sidesten til et ødelagt kammer.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Orienteret i Ø-V. I V-ende ses 3 sten; i S-langside ses de 2 på blåt kort nævnte ikke, men den ene kan føles med stok i SØ. I N-lige langside mod Ø en randsten. I højens midtakse ses 2 ca. 1,3 m. lange sten, som ligger på ca. 0,5 m.'s afstand, dog ikke midt imod hinanden. Et par meter længere mod SV ses en ca. 0,5 m. stor klump sten. Man kan føle en fordybning i højens midtakse fra de lange sten mod V. Højen er hovedsagelig bevokset med græs. Desuden begyndende løvkrat og et par små bøgetræer. Højen er nytilplantet med gran. Ligger i f.d. bøgeskov, nyryddet og nytilplantet med gran. Indgår i højgruppe 4427:40-49. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)