Mellemskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070203-75

Fredningsnr.
442746

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4427-29 til 4427-51 Høj, 0,4 x 8 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,40 x 8 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Et køre- eller slæbespor går tværs over højen, dog ingen alvorlige skader. Bevokset i et midtparti af højt græs og noget krat af hindbær m.m., iøvrigt med tæt krat af bøg. Ligger i f.d. bøgeskov, nu ryddet og nytilplantet med gran, men usikkert om selve højen er tilplantet. Indgår i højgruppe 4427:40-49. Plantet helt til højfod, måske på højfod. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)