Ny Kirstineberg Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-16

Fredningsnr.
4425228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 17 m. Toppen lettere affladet. Noget ujævn over- flade med flad sænkning Ø for top, diam. 1,50 m og sænkning NV for top, diam. 2 m, 0,20 m dyb, heri en granstub. Græsklædt, beplantet med 4 gran (+ 3 stubbe), i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1.25 x 17 m. ... (Storskoven). - Tæt samlet Gruppe [sb.16-44] af 28 Smaahøje og 1 Bautasten (se omstaaende Kortskitse.). ... Højene [sb.16-43] Nr. 16-43 ligger alle i Nyplantning og er tildels ganske tæt tilplantede med Naaletræer og næsten utilgængelige. Maalene har derfor i flere Tilfælde kun kunnet bestemmes tilnærmelsesvis. Ligeledes har det ikke været muligt med Fuldstændighed at konstatere Smaahøje paa 0.50 m' Højde og derunder. - Alle Højene er, saavidt intet andet er bemærket, velbevarede. - De 10 fredlyste Høje og Bautastenen er af Landinspektør indlagte paa læsligt Kort, som er vedføjet Deklarationen. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 17 m. Toppen lettere affladet. Noget ujævn overflade med flad sænkning ø. for top, diam. 1.50 m og sænkning nv. for top, diam. 2 m, 0.20 m dyb, heri en granstub. Græsklædt, beplantet med 4 gran (+ 3 stubbe) i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Ny Kirstinebjerg Storskov. Som beskrevet på blåt kort. Film: 007:32.33 (KLP, 1984). Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 4 store lærk, 6 store og og flere mindre bøge. Skovbund.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
To mulige randsten i SØ, den nordlige af de to sten er væltet.

Litteraturhenvisninger  (0)