Ny Kirstineberg Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-33

Fredningsnr.
4425179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,25 x 7,50 m. Noget ujævn overflade. En randsten syn- lig mod N, en mod NNØ. Beplantet med 2 gran (+ stubbe), i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.25 x 7.50 m. Noget ujævn overflade. En randsten synlig mod n, en mod nnø. Beplantet med 2 gran (+ stubbe), i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ny Kirstinebjerg Storskov. Som beskrevet på blåt kort. Ca 3 m N for højen ses en sten, 0,8 m høj og 0,6x0,8 m stor. Fra N til S hen over hele højen ses traktorspor. Påtale: Traktorspor. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Meget ødelagt lile høj. Randsten ikke synlige, men traktorspor ses stadig. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet. Bevokset med store bøgetræer. Bunddække: skovbund og græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
En sten 3 m nord for høj, ligger på muldflade. Kan være relateret til rundhøjen.

Litteraturhenvisninger  (0)