Ny Kirstineberg Storskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-37

Fredningsnr.
4425191

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 29/9 -1912 (A.V. Tesdorpf) Høj, 2,10-2,40 (fra NØ) x 19 m. Velbevaret. Rævegrav i siden mod NNV med udsmidsdynge nedenfor. Ca. 0,80 m over højfod ses fra Ø til S toppen af 5 sten af en indre fodkrans. Be- plantet med gran (+ stubbe), i skov. - En stor sten ligger 3 m NNØ for højfoden, en anden godt 2 m ØSØ for foden.
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2 x 19 m. - Noget over Højfod kan en indre Stenkrans iagttages. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.10-2.40 (fra nø) x 19 m. Velbevaret. Rævegrav i siden mod nnv. med udsmidsdynge nedenfor. Ca. 0.80 m over højfod ses fra ø. til s. toppen af 5 sten af en indre fodkrans. Beplantet med gran (+ stubbe), i skov. - En stor sten ligger 3 m nnø. for højfoden, en anden godt 2 m øsø. for foden.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2,1-2,4 m h. Ny Kirstinebjerg Storskov. Som beskrevet på blåt kort. Dog hører den store sten 3 m NNØ for højfoden snarest til 4425:172. Tilplantet hen over top med 7-10 årig gran. Film: 006:05:06, KLP 1984. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med store grantræer. Skovbund og mos.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Synlige randsten: S 1, SØ 1 og ØNØ 3.


Billeder

1205 oversigt med en stor sten 3 m NNØ for højfod. Set fra NNØ.
1204 oversigt. Set fra NNV.
8586 oversigt. Set fra SØ.