Ny Kirstineberg Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-38

Fredningsnr.
4425192

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/2 -1912 (A.V. Tesdorpf) Høj, 1,50 - 1,65 (fra NV) x 16 m; sammenbygget med neden- nævnte 4425-193. Mindre ujævnheder i overfladen, dog ret vel- bevaret. 2 randsten noget over højfod mod NV, 2 sten ved højfod i NNV er antageligt ude af oprindeligt leje, den ene er afkløvet. Beplantet med 8 graner (+ stubbe), i skov. - (Højens Ø-fod næsten helt bortskåret af vejspor. Fod fra N til NØ en del afgravet. Disse beskadigelser er sket efter fredningen.)
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1.50 x 16 m. - Noget over Højfod er enkelte Sten af en indre Stenkrans synlige. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50-1.65 (fra nv) x 16 m; sammenbygget med nedennævnte 4425.193. Mindre ujævnheder i overfladen, dog ret velbevaret. 2 randsten noget over højfod mod nv, 2 sten ved højfod i nnv. er antageligt ude af oprindeligt leje, den ene er afkløvet. Beplantet med 8 gran (+ stubbe), i skov. Højens ø-fod næsten helt bortskåret af vejspor. Fod fra n. til nø. en del afgravet. Disse beskadigelser er sket efter fredningen.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,5-1,65 m høj. Ny Kirstinebjerg Storskov. som beskrevet på blåt kort. 1 randsten i NV. Ca 2 m Ø for højtop ses toppen af en sten. Højen er sammenbygget med 4425:191 og 193. Tilplantet med 7-10 årig gran hen over top. Film: 006:07.08, KLP 1984. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med store grantræer. Skovbund.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen
Rundhøj. 2 randsten formodet in situ i VNV.

Litteraturhenvisninger  (0)