Ny Kirstineberg Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-42

Fredningsnr.
4425198

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/2 -1912 (A.V. Tesdorpf) Høj, 2,45 x 22 m; sammenbygget med nedennævnte 4425-199. Rævegrav N for top med udsmidsdynge nedenfor. 2 sænkninger i V-siden, diam. ca. 1,50 m er sikkert gamle rævegrave med udsmid nedenfor. Rævegrav i Ø-siden med udsmidsdynge; ræve- grave ved fod mod N, VNV og VSV. Af en indvendig stenkrans er 5 sten synlige noget over højfod. 2 fragmenter af en større kløvet sten ved fod mod SV. Bevokset med 5 store bøge og en gran, i skov. - (Af randstenene er kun 3 genfundet, de to andre er vel dækket i rævegravenes fylddynger eller af ned- faldent løv.)
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2 x 19 m. Flad Sænkning i Højens nordre Side. Ubetylige Smaahuller. Noget over Højfod en indvendig Stenkrans, hvoraf 5 Sten synlige. Ved sv. Hjørne Fragment af en større, kløvet Sten. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.45 x 22 m; sammenbygget med nedennævnte 4425.199. Rævegrav n. for top med udsmidsdynge nedenfor. 2 sænkninger i v-siden, diam. ca. 1.50 m, er sikkert gamle rævegrave med udsmid nedenfor. Rævegrav i ø-siden med udsmidningsdynge; rævegrave ved fod mod n, vnv. og vsv. Af en indvendig stenkrans er 5 sten synlige noget over højfod. 2 fragmenter af en større kløvet sten ved fod mod sv. Bevokset med 5 store bøg og en gran, i skov. Af randstenene er kun 3 genfundet, de to andre er vel dækket i rævegravenes fylddyner eller af nedfaldent løv.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ny kirstinebjerg Storskov. Høj. Sammenbygget med 4425:199. Mange rævegrave; i disse ses sten. Film: 006:14:16, KLP 1984. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 5 store gamle bøge. Skovbund og mos.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)