Enhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-119

Fredningsnr.
071579

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0715-79, 78. Høj, 6,3 x 335 m. Tilgroet hul i top. Sydlige højfod afskåret. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 12-13 = sb. 119-120] Paa et höit Bakkedrag, ligge 2 Höie tæt ved Siden af hinanden. Den vestligste er 70' i Diam, 20' h, lidt afgravet i Toppen, men forövrigt velbevaret; i den östligste, c 75' i Diam, 20' h, er der foretaget en lille Gravning i den sydlige Side.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj. 6.30 M. høj, 35 M. i Diam. Udgravet med et 9.50 M. stor Hul, nu indtil 2.85 M. dybt. Mod Vest ses en større Afgravning. I Syd er Midthullet aabent indtil sin største Dybde. Lynggroet i Ager. Udgravet for Museet ved Kapt. A P Madsen. 119-120 kaldes Enhøje.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6,3 x 35 m. Lyngklædt i Ager. Tilgr. Hul i Top. Sydlige Højfod afskaaret.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig krattilgroet høj i skovbryn.

Litteraturhenvisninger  (0)