Enhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-120

Fredningsnr.
071578

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0715-79, 78. Høj, 5 x 27-28 m. Græsklædt i ager. Top og S-side afgravet, men tilvokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 12-13 = sb. 119-120] Paa et höit Bakkedrag, ligge 2 Höie tæt ved Siden af hinanden. Den vestligste er 70' i Diam, 20' h, lidt afgravet i Toppen, men forövrigt velbevaret; i den östligste, c 75' i Diam, 20' h, er der foretaget en lille Gravning i den sydlige Side.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj. 5 M. høj, 27-28 M. i Diam. Udgravet med et 9.50 M. stor Hul, nu 2.25 M. dybt. Foden er afskaaren, mod Øst højt op. Siderne er en Del ujævne. Lynggroet i Ager. Udgravet for Museet ved Kapt. A P Madsen. 119-120 kaldes Enhøje.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 27-28 m. Græsklædt i Ager. Top og S.Side afgravet, men tilvokset.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bevokset gravhøj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)