Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-125

Fredningsnr.
071582

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901 (Gdrske Martine Thomsen) Diplom Høj, 2,9 x 15 m. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet Höi; enkelte gravede Huller i Overfladen.

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.90 M. høj, 15 M. i Diam. Mod NØ og særlig mod Vest ses flade Afgravninger, nu lynggroede; her ses et Stentæppe. I Toppen staar 2 noget større Sten. Af Randsten ses en halv Snes i Øst og 2-3 i NØ. Lynggroet i Hedegrænsen. Fredlyst 1901.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 15 m. Lyngklædt i Plantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krat- og træbevokset høj i skov. Sydvestfoden krydset af skovsti.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)