Torpegaard

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-44

Fredningsnr.
51338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 600 - 450 f.Kr.)
Fredningstekst

Et areal, 75 m langt i Ø-V og 50 m i N-S, hvorpå omkring 50 lave røser. Den største røse er ca. 1 x 9 m; de fleste omkring 0,5 x 5-6 m; en del endnu mindre. I midten af de fleste røser findes en sænkning. I skov. Tilaktering af dokumente 1991 ***************************** Fr.nr. 5133:8 Gravplads med 32 gravhøje. Sb.nr. 44 Gravpladsens anlæg beskrives på tinglysningskalke m. nedennævnte løbe-nr. Fr.nr. 5133:43 Høj, 0,5 x 6 m. Mindre krater i centrum. Østfoden afskåret Løbe-nr. 1 af skovspor. Fr.nr. 5133:44 Høj, 0,2 x 5 m. Mindre krater i centrum. Løbe-nr. 2 Fr.nr. 5133:45 Høj, 0,5 x 6 m. Sænkning i top. Løbe-nr. 3 Fr.nr. 5133:46 Høj, 0,75 m høj, diameter 8,5-9 m. I centrum et ret stort Løbe-nr. 4 uregelmæssigt krater. Højen er noget forgravet. Fr.nr. 5133:47 Høj, 0,5 x 5 m. Krater i centrum. Løbe-nr. 5 Fr.nr. 5133:48 Høj, 0,75 x 6 m. Stort krater i midten. Løbe-nr. 6 Fr.nr. 5133:49 Høj, 0,4 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 7 Fr.nr. 5133:50 Høj, 0,4 x 5 m. I midten krater med en 0,5 m stor sten i S. Løbe-nr. 8 Fr.nr. 5133:51 Høj, 0,5 x 6 m. Lavt krater i midten. Løbe-nr. 9 Fr.nr. 5133:52 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 10 Fr.nr. 5133:53 Høj, 0,25 x 4 m. Stort krater i midten. Løbe-nr. 11 Fr.nr. 5133:54 Høj, 0,2 x 3 m. Stort krater i midten. Løbe-nr. 12 Fr.nr. 5133:55 Høj, 0,4 x 5 m. Løbe-nr. 13 Fr.nr. 5133:56 Høj, 0,3 x 4 m. Ujævn overflade. Krater i midten. Løbe-nr. 14 Fr.nr. 5133:57 Høj, 0,4 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 15 Fr.nr. 5133:58 Høj, 0,4 x 5 m. Løbe-nr. 16 Fr.nr. 5133:59 Høj, 0,2 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 17 Fr.nr. 5133:60 Høj, 0,6 x 6 m. Lavt krater i midten. Løbe-nr. 18 Fr.nr. 5133:61 Høj, 0,6 x 6 m. Krater i midten. Løbe-nr. 19 Fr.nr. 5133:62 Høj, 0,4 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 20 Fr.nr. 5133:63 Høj, 0,3 x 4 m. Krater i midten. Løbe-nr. 21 Fr.nr. 5133:64 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 22 Fr.nr. 5133:65 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 23 Fr.nr. 5133:66 Høj, 0,3 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 24 Fr.nr. 5133:67 Høj, 0,35 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 25 Fr.nr. 5133:68 Høj, 0,4 x 6 m. Krater i midten. Ujævn overflade. Løbe-nr. 26 Fr.nr. 5133:69 Høj, 0,6 x 6 m. Krater i midten. Løbe-nr. 27 Fr.nr. 5133:70 Høj, 0,2 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 28 Fr.nr. 5133:71 Høj, 0,2 x 3,5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 29 Fr.nr. 5133:72 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 30 Fr.nr. 5133:73 Høj, 0,2 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 31 Fr.nr. 5133:74 Høj, 0,2 x 4 m. Krater i midten. Løbe-nr. 32
Undersøgelsehistorie

1869 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1871 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Røseplads, beskrevet i Kammerherre Vedels Afhandling om Bornholms ældre Jernalder (Aarb. f.n.Oldk. og Historie 1872 Side 118. Gravpladsen henligger endnu saaledes som den forefandtes da Kammerherre Vedel afsluttede Undersøgelsen her; enkelte Røser er endnu tilbage og længere mod Syd ses hist og her paa Bakkekammene enkelte flade Røser; et enkelt Sted troede jeg endog at finde Forhøininger af aflang Form (Skibssætninger?) men det var muligvis kun naturlige Forhøininger.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, 75 m l. i Ø-V, 50 m i N-S, hvorpaa omkring 50 lave Røser. Den største Røse er ca 1 x 9 m, de fleste omkring 0,5 x 5-6 m, en del endnu mindre. I Midten af de fleste Røser findes en Sænkning. I Skov.

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afsætningen rettet i forbindelse med kortlægning af kulturarvsarealer.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi