Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-126

Fredningsnr.
0715106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,15 x 17 m. Beplantet i ager. Kun NØ-del bevaret. Må- ske centralgrav. C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: ***************************************** Høj, 4 x 22 x 18 m. Kun den østlige del intakt. Centrum og den vestlige del gravet væk ned til 1,5 m over omgivende terræn. Højen er dækket af græs med lyng, buske og enkelte træer. I nyplantet plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.15 M. høj, 17 M i Diam. Fra Syd er mere end Halvdelen sløjfet; mod Nord staar et 6 M. bredt Segment. Lynggroet i Ager. Der har været 3 smaa Stensætninger, c 1 Alen paa hver Side, med Urner; heri fandtes 3 Bronzeknive og en Syl.

1906 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,15 x 17 m. Beplantet i Ager. Kun NØ. Del bevaret (maaske Centralgrav).

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0715:106, Status: C

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0473
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0473
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4 x 22 x 18 m. Kun den østlige del intakt. Centrum og den vestlige del gravet væk ned til 1,5 m over omgivende terræn. Højen er dækket af græs med lyng, buske og enkelte træer. I nyplantet plantage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt og let træbevokset høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)