Stenagerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-24

Fredningsnr.
50346A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Stenagre høj", ca. 2 x 16 m. Større flad eftergroet sænkning i top og ud til siderne mod Ø og V. Let afgravet mod V. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenager-Højen", stærkt forstyrret. Den bestod af en Mængde store og smaa Stene med Muld imellem; mange Vognlæs Stene ere bortkjørte derfra, men ingen Oldsager fundne.. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stenagre Høj", ca 2 x 16 m. Større flad eftergroet Sænkning i Top og ud til Siderne mod Ø og V. Let afgravet mod V. Træbevokset i Skov.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i skov. 1,5--2,5 x 16 m. 2 store indgravninger fra V og SØ. V-ligste ældst, ca. 6 m lang Ø-V, 4 m bred. Centralt i højen. Udgravning fra SØ, 5 x 5 m. Sekundær stendynge herfra er lagt N for nedgravningen og i den gamle udgravning. Gamle rodvælter på NØ-siden af højen. Mange småsten, 0,2-0,3 m store, synlige på højen. I gammel udgravning flere store sten, 0,4-0,5 m store. Højen er let udfladet mod SV, måske pga. gammel kreaturslid. Højen ligger på klippefremspring. Bevokset med avnbøg, enkel eg ved SØ-fod. Lidt tjørn og kaprifolie elleras græsklædt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)