Æbleholme
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080503-7

Fredningsnr.
32141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen har nærmest kvadratisk grundplan. Mod nord og syd be- grænses den af ca. 20 m lange tørre grave. Ved øst- og vestsi- den er der to volde, og mellem disse en mindre rund højning. Såvel volde som højning er indtil 3-4 m høje ved den nordre grav. Afstanden mellem gravenes yderkanter er ca. 28 m. Skan- sen, der er græsklædt, ligger på nordenden af Æbelø holm. Grænsen for det fredede areal går i nord og syd langs gravenes ydre overkant, i øst og vest langs en linie, der forbinder gravenes yderender. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1848 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes en Skanse der skal være anlagt 1848. Fra Oldtiden er ikke fundet Levninger (Øen er meget lav).

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)