Rudbjerggaard
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070513-1

Fredningsnr.
45201

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. Bøgetræer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Vindeholme ligge 4 [sb.1-4], maaske nogle flere Gravhøie. No 1-3 ligge i ret Linie. No 2, som er 6 Fod høi og 34-35 Fod i Tværmaal, er fornylig bleven gjennemgravet i Kors, ved hvilken Leilighed Randstene paa 1-1 1/2 Fods Tværmaal fremkom, hvilke synes at ligge i en Kreds tæt ved hinanden omkring Høiens Fod men nu ere helt dækkede af Jord. De andre Høie ere af lignende Størrelse men ikke udgravede. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj uden synlige sten, 1 x 13,5 x 13 m. Traktorspor i SV-side. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe, smukt beliggende i strandskov nær besøgt badestrand. ** Ekstra berejserfotos ** KLP 004-09-09. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)