Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-131

Fredningsnr.
0715105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0715-104, 105 Højrester ved hus og i ager. Centralgraven måske bevaret. Tinglysning foretaget i 1991 med følgende tekst: *********************************************** Høj, 1,5 x 10 x 4 m. Orienteret Ø-V. Grundplanen er elipseformet. Højen er dækket af hypenroser og græs. Den ligger i et flerradet læbælte i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille lynggroet, velbevaret Høi; enkelte Sten i Randen.

1894 Museal udgravning
Journal nr.: 665/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved undersøgelse fandtes på bunden af højen en stendynge med urnegrav ovenpå.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2 M. høj. 16 M i Diam. I Toppen er et 5.50 M. stor Hul i hvis Rande ses Stentæppe. Der er overpløjet et Stykke op i Vest og Syd; ellers lynggroet i Hede. Udgravet for Museet ved Kaptajn A. P. Madsen. Der fandtes Lerkar og Bronzedolk (B 5872- 75). I hvilke 2 Høje [?] (samtidig udgravet) sagerne B 5876-79 og B 5880-81 fandtes, kunne ikke oplyses. I En højene [sb. 119 og 120] skal han [A.P.Madsen] intet have fundet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrester [sb. 131 og 134] ved Hus og i Ager. (Centralgravene maaske bevaret.)

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0715:105, Status: C

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0472
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0472
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 x 10 x 4 m. Orienteret Ø-V. Grundplanen er elipseformet. Højen er dækket af hypenroser og græs. Den ligger i et flerradet læbælte i ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)