Allinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-99

Fredningsnr.
503446

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse/gravhøj, ”Enghavegård A”. En røse/gravhøj 16 mi diamater og 1,6 m høj. På toppen ses en væltet bautasten 1,9 m lang, 0,7 m bred og 0,5 m tyk.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenhøj, 25 Alen i Diameter; der er gravet i Toppen, hvor der ligger en omstyrtet Bavtasten, 3 Alen lang, men ikke smukt formet. Ved Foden af Højen mod Sydvest ses 3 smaa aflange Firkanter, den ene 4 x 3, de to andre hver 3 x 2 Kv.Alen. Fremdeles: lidt vest for Højen først en lille Røse, derpaa en større (10 Al. i Diameter) og saa igjen to mindre; lidt nordøst for Højen en omtrent firkantet Røse og Spor af flere flade Firkanter; endelig sydøst for Højen Spor af mindst 1 større Firkant (forstyrret) og 1 stor Røse.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Areal, 70 m l, 70 m br, hvorpaa findes Røse, 2 x 16 m, med omfalden Bautasten paa Toppen. Hul i Toppen. Omkring Røsen mange Grave, delvis sløjfet af Bevoksning, dels Stenlægninger, dels Røser, lyngklædt i Have.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.:
KUAS, Fortidsminder
Kun fortidsminderne inden for arealfredningen er blevet indmålt.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Røse/gravhøj, ”Enghavegård A” En røse/gravhøj 16 meter i diameter og 140 cm høj set fra øst, 160 cm set fra sydsydøst og 100 cm set fra sydvest. På toppen ses en væltet bautasten 190 cm lang 70 cm bred og 50 cm tyk. Ligger i have indenfor et område markeret med fire fortidsmindesten i granit.

Litteraturhenvisninger  (0)