Salomons Kapel
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-139

Fredningsnr.
503336

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Salomons kapel. Foruden den egentlige kapelruin og den ved dets nordvestlige hjørne liggende kilde omfatter fredningen såvel med et sten- fyldt dige den omgivende kirkegård, hvorpå ruinen og kilden findes, som pladsen syd for med bundsten af en bygning, "Munke- boligen", og nord for ud til kysten med "Kapelhavnen. Det fred- lyste areals grænser mod øst og vest fremgår af de på kortet fremviste linier, og disses forlængelse ud til havstokken.
Undersøgelsehistorie  (10)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Salomons Kapel" (Ruin), omgivet af en "Kirkegaard", omtr. 60 x 30 Kvadratalen stor, med Indgangsport fra Øst og en Brønd ("Kilden") omtrent ved Sydvesthjørnet. Kapellet ligger mod Vest og noget over mod den sydlige Side paa Kirkegaarden; det har i indvendigt Maal en Længde af omtr. 20 og en Brede af omtr. 10 Alen; Murene ere 1 Alen tykke og derover, opført af raa Granitstene, der dog ikke ere ret store, men temmelig fladkantede indad til; deriblandt findes enkelte røde Mursten. Paa enkelte Steder er Muren endnu 3 Alen høj; et Vindue (eller Dør) ses paa Nordsiden. Henimod Kapellets sydlige Ende findes et Vaabenhus tilbygget mod Øst, 9 x 9 Kvadratalen indvendigt Maal, med Indgang til Kapellet og med en Portal mod Øst, udvendig 4 Alen høj og spidsbuet, indvendig lavere og hvælvet i en Rundbue; denne Hvælving er muret af røde Mursten. Portalen er 3 Alen bred; paa Nordsiden af Vaabenhuset ses en Niche og højt oppe paa Sydsiden et Vindue...

1925 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Foruden den egentlige kapelruin og den ved dets nordvestlige hjørne liggende kilde omfatter fredningen såvel med et stenfyldt dige den omgivende kirkegård, hvorpå ruinen og kilden findes, som pladsen syd for med bundsten af en bygning, "Munkeboligen", og nord for ud til kysten med "Kapelhavnen". Det fredlyste areals grænser mod øst og vest fremgår af de på kortet fremviste linier, og disses forlængelse ud til havstokken.

1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Salomons kapel er en ruin af et middelalderligt kapel. Kapellet består af et ca. 13,5 x 7,2 m stort rektangulært skib med et våbenhus på sydsiden. Omkring kapellet er et stenet kirkegårdsdige endnu at se. Indenfor dettes nordvest-hjørne, nær stranden, findes Salomons kilde, hvis vand har været anset for helsebringende. Salomons kapel nævnes i ærkebisp Niels Jensens testamente af 1379, og dets opførelse står muligvis i forbindelse med hansestædernes årlige sildemarkeder. Det stod øde 1624. Efter en tvivlsom beretning blev bjælkeloftet nedtaget 1648, da birkefogden i Sandvig fik lov til at benytte materialet.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 2, Bornholms Amt
1955