Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-134

Fredningsnr.
0715104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0715-104, 105 Højrester ved hus og i ager. Centralgraven måske bevaret. C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: **************************************** Høj, 2 x 12 x 8 m. Orienteret N-S. Dækket af græs. Enkelte træer i højfod. Ældre skur ved højfoden mod Ø. Højen ligger i mindre skov i skel ud til ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj, c 20 M. i Diam. Den østlige Del er sløjfet med stejl Brink, men man er ikke naaet Midten. Lynggroet og beplantet i Ager.

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0715:104, Status: C

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrester [sb. 131 og 134] ved Hus og i Ager. (Centralgravene maaske bevaret.)

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0472
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2 x 12 x 8 m. Orienteret N-S. Dækket af græs. Enkelte træer i højfod. Ældre skur ved højfoden mod Ø. Højen ligger i mindre skov i skel ud til ager.

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0472
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i mindre skovbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)