Ringstedkloster
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040212-62

Fredningsnr.
35259

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Flodmålsten

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. gadejord: komm.vej 6, Klosteret, Ringsted jorder. Firkantet tilhugget sten med flad pyramideformet top. Tværmålet på stenen er 30,5 x 19,0 cm, højden er 140 cm. På forsiden, der vender mod S, er der øverste oppe indhugget bogstaverne FM (for flodmål), og derunder henholds- vis 50 cm og 88 cm over jorden er indhugget to vandrette linier. Stenen er placeret på umatrikuleret gadejord på kommunevej nr. 6 ud for matr.nr. 6b, Klosteret, Ringsted jorder: Havemøllevej 30, 4100 Ringsted.
Undersøgelsehistorie  (5)
1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3144
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1467/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3144
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Firkantet tilhugget sten med flad pyramideformet top. Tværmål på stenen er 30,5 x 19,0 cm, højden er 140 cm. På forsiden, der vender mod S, er der øverst oppe indhugget bogstaverne FM (for flodmål), og derunder henholdsvis 50 cm og 88 cm over jorden er indhugget to vandrette linier.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)