Hørby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-136

Fredningsnr.
071575

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 16 m. Tilgroede huller i SV og SØ. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj, 16 M. i Diam. Nordvestsiden er smuk og Toppen urørt; men fra ØSØ er bortført Jord tæt op til Midten; det maa dog antages, at Midtgraven er urørt. I SV ses midt paa Siden og ved Foden et Par Huller. I Vest ses 5 Randsten.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Lyngklædt i Ager. Tilgr. Huller i SV. og SØ.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i skel mellem agre.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i skel mellem agre.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i skel i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N
Oversigt set fra SØ