Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-149

Fredningsnr.
071574

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 0715:74 Gravhøj. 10 m i diameter, 2 m høj. Lav sænkning i top.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af den store Gruppe Höie vest for Kirken ere enkelte bortgravede, men omtrent 30 ere endnu tilbage. De ligge paa flad Mark, paa et Sted hvor Terrænet skraaner svagt mod V. og strække sig sædvanlig 3 el 4 i en Række, fra N. til S. En Del af dem ere saa smaa, at de ikke kunde skjelnes fra de Tuer, hvormed Jordsmonet paa dette Sted er opfyldt; de fleste ere c 10' i Diam, 4-5' h; kun enkelte blive c. 40' i Diam, 10-12' h. Ved Bortgravningen har man aldrig fundet Oldsager. (Pl. 16)

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 149-159 er lig Bahnsons 29-59. Nærmere identifikation usikker.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 2.25 M. høj, 13 M. i Diam. Fuldstændig udgravet. Lynggroet i Ager. 149-150 ligge Fod ved Fod. Heri maa Kapt. Madsen antagelig have fundet Jærnsagerne C 7704-07.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelthøj. Græsklædt i Ager. a. sydligste Høj [sbnr. 150], 1½ x 10 m. Tilgr. Hul i Top. b. nordligste Høj [sbnr.149], 2 x 10 m. Tilgr. Hul i Top fra Syd, afgravet i Ø. og N.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt tvillinghøj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)