Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-140

Fredningsnr.
071577

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901 (Gdrske. Martine Thomsen) Diplom Høj, 4,4 x 22 m. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret rund Höi paa en Banke; Diam 50' H. 12'.

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.40 M. høj, 22 M. i Diam. Østligt i Toppen er en 3 M. stor, lidt dyb græsgroet Sænkning. I Øst ses 2 Randsten, i Syd c 10 Sten af et Randdige; paa Overfladen ligger 2 flade Sten. Smuk og velbevaret. Beplantet med Naaletræer Aar 1900. Fredlyst 1901.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,4 x 22 m. Beplantet i Plantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, let træbevokset høj i mindre plantageareal.

Litteraturhenvisninger  (0)