Gryet
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-100

Fredningsnr.
533543

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Skoven Gryet på Bornholm er unik med sine mange spor fra fortiden. Her er gravhøje og hjulspor, men det mest opsigtsvækkende er de mange bautasten. 67 bautasten er i dag at finde i skoven. Jernalderfolket rejste bautastenene som minde over deres døde. Gravpladsen, der sandsynligvis har haft over 100 bautasten, har været brugt i tidsrummet mellem år 350 og år 900.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
4/2 - 2009: Gryet. Gravplads med gravhøj og bautasten. De omtalte fredede fortidsminder under fredningsnummeret 5335:43 har fået hver deres fredningsnummer fra 5335:189 til og med 5335:257, og tilsvarende hvert deres sb nummer (100, 210-278). Tilaktering til gl. dokument igang 1991. Gravplads med gravhøj og bautasten (løbe-nr. 1-66) ************************************************** Sb. 100a: Tingl.: 29/7 1875 En gruppe på mindst 47 bautasten, dels stående og dels liggende. Højde ca. 0,6-2,0 m. I kratskoven Gryet. Sb. 100b: Tingl.: 12/3 1924. Gdr. Jacob Nørregaard, Døvregård Diplom 5 bautastene i kratskoven Gryet tilhørende ovennævnte store stengruppe, nemlig: 3 sten af bred firkantet form, 1,35 m, 1,52 m og 1,8 m høje samt 2 sten af en opad spidst tilløben- de form, 0,74 m og 0,52 m høje NMI: (47) 62 ? bautasten på 16. selvejergård, 5 på 17 ab.
Undersøgelsehistorie  (18)
1870 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opmåling af "Gryet".

1870 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Samling Bautastene i en Kratskov som kaldes Gryet. Der er omtrent 60 i Tallet, af hvilke dog omtrent Halvdelen ere omfaldne. En af dem, den største og smukkeste, stod paa en stor Stenrøse eller Stenhøi i Krattet men blev kløvet itu lige over Jorden og ført ud til Nexø Kirkegaard, hvor den benyttes til Gravminde. Denne Samling Bautastene, som findes omtalt i "Vedels: "Den ældre Jernalder paa Bornholm" Side 179", er i Aaret 1875 bleven fredet.- I "Antiqv. Ann. IV Side 383 omtales nogle: "Mærkelige stensatte Rækker i Boelsker Sogn". Dettte er netop "Gryet".

1924 Museal besigtigelse
Journal nr.: 481/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse fra Gudmund Hatt om beskadigelse af bautasten. "Gryet" besigtiget, anmeldelsen fundet ubegrundet.

1924 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 481/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opmåling og restaurering af bautasten.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(47) 62? Bavtasten paa 16. Selvejergaard, 5 paa 17 ab.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal besigtigelse
Journal nr.: 366/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 366/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af ulovlig beplantning nær bautasten.

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 87/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af "Gryet" med henblik på udtynding af beplantningen. Delvise rydninger frem til 1959.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 53-1449
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Opmåling af "Gryet".

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Indmåling af høj (nr.1) og bautasten i området. Sbnr. 100 dækker nu kun gravhøjen.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sbnr. 100 dækker højen og arealet med fortidsminderne. De individuelle bautasten har selvst. sb- og fredningsnumre.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0012
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet har høj formidlingsværdi, da der er tale om et stort og spektakulært gravfelt. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Skilt ved/til for fortidsmindet er slidt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
På toppen af røsen ligger i et krater en væltet bautasten stor 140 x 70 x 40 cm. Underdelen af den under begivenhed nr. 3 omtalte, fjernede bautasten findes på en højning ca. 20 m syd for den væltede bauta på sb 100.

Litteraturhenvisninger  (1)
Nielsen,F.O.S.
Forhistoriske interesser
1996