Varperne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-147

Fredningsnr.
523517c

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Vejmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa begge Sider af en Vei, som løber tværs igjennem Lynglodden, findes Røser. Nogle af disse (en Gruppe) [sb.nr. 147A-C] kaldes Varperne og der knytter sig til dem det Sagn om tre Jomfruer, som dræbtes her af nogle Røvere, som saa begravede dem i disse Røser. I Sommeren 1878 undersøgte jeg enkelte af dem, men naaede ikke til noget afgjørende Resultat. Dog formoder jeg, at det er et særegent Slags Røser som indeholde ubrændt Lig, men ere fattige paa Oldsager.- Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Varperne", 3 Røse-Pilte [sb.nr. 147A-C] som følger: 1. [sb.nr. 147A] En Røse af uregelmæssigt Omrids, Tvm. ca. 10 m, Højde 1.0 m. Paa Toppen en pyramideformet, 1 m høj, 1 m vid Stenhob. 2. [sb.nr. 147B] Umiddelbart SØ for Nr.1 [sb.nr. 147A] en Røse af uregelmæssigt Omrids, 6 - 8 m vid, 1 m høj. Paa Toppen en lignende Stenhob som paa Nr. 1. 3. [sb.nr. 147C] Røse med Pilte, 70 m Syd for Nr.1 og 2" [sb. nr, 147A-B] Tvm. 6 m. Paa Top pyramideformet Stenhob, 1.75 x 1.50 m i Tvm., 1 m høj. De to første [sb.nr. 147A-B] ligger i cirkelrund Lysning i Plantagen. Imellem 1. og 2. [sb.nr. 147A- B] et dybt Vejspor.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)