Kiellingeby

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-110

Fredningsnr.
533517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Lille toppet røse, 7 m i tværmål. Ca. 30 m SV for sb. 109. Lynggroet i rand af ager. Lav røse, 0,50-0,75 x 13 m. Ca. 40 m VSV for ovennævnte røse. Lynggroet, omgivet af ager.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Stenrøser [sb.nr.110A-B], den ene noget toppet [sb.nr.110A], den anden mere bred og flad [sb.nr.110B].- Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille toppet Røse, 7 m i Tvm. ca. 30 [meter] SV for [sb.] Nr. 109. Lynggroet i Rand af Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
5335-17a: Lille røse, lidt forgravet i sø-siden, ellers velbevaret. 0,6 x 9 x 8 m. Enkelte steder anes stenfylden. To store sten ses ved højens nv-rand uden for denne. Er den nordøstlige af 2 røser under samme nr. og på samme jordlod som nr. 18 (skålsten). 5335-17b: Den sydvestlige af to røser under samme nr. 0,6 15 m. Noget ujævn og forgravet men dog med en ret pæn, hvælvet profil. Stenfyld synlig i s-siden. Rundt langs højens nordvestlige fjerdedel ses 4 sten, 1-2 m store, udgørende en del af en cirkelbue. Det er dog tvivlsomt, om stenene har nogen primær relation til røsen. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Indmåling med GPS. Lille nedgravning i højens sydside. Afstanden til sbnr. 110B er 67 m, og ikke "ca. 30 m" som angivet af Albrectsen 1943.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ved den vestlige af de to røser ses på afstand to store sten, som ikke har noget med fortidsmindet at gøre. Ved den østlige af de to røser ses ingen sten, men ca. 10 m SØ for denne røse findes en bunke nydeponerede marksten.