Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-150

Fredningsnr.
0715119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 0715:119 Gravhøj. 10 m i diameter, 1,5 m høj. Lav sænkning i top, 0,4 m dyb og 3 meter i diameter.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af den store Gruppe Höie vest for Kirken ere enkelte bortgravede, men omtrent 30 ere endnu tilbage. De ligge paa flad Mark, paa et Sted hvor Terrænet skraaner svagt mod V. og strække sig sædvanlig 3 el 4 i en Række, fra N. til S. En Del af dem ere saa smaa, at de ikke kunde skjelnes fra de Tuer, hvormed Jordsmonet paa dette Sted er opfyldt; de fleste ere c 10' i Diam, 4-5' h; kun enkelte blive c. 40' i Diam, 10-12' h. Ved Bortgravningen har man aldrig fundet Oldsager. (Pl. 16)

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 1.30 M. høj, c 12 M. i Diam. Udgravet med et 3.75 M. stort Hul. Græsgroet i Ager. 149-150 ligge Fod ved Fod.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt tvillinghøj i ager.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)