Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-164

Fredningsnr.
071573

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,7 x 21 m. Ø- og V-side helt bortgravet, men fodkreds- sten bevarede. Tre skålformede fordybninger på top af V-fod- kredssten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Höi med bortplöiet Rand. c 50' i Diam 12-14' h.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.70 M. høj, 21 M. i Diam. Fra Øst og Vest er der sløjfet saa den nuværende Bredde ved Foden kun er c 8 M. Der er ikke gravet ned i Midten. Randsten er talrigt bevarede: I SV 18, i Ø 1, i N. 8. Lynggroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 x 21 m. Lyng- og græsklædt i Ager. Øst- og Vestside helt bortgravet, men Fodkredssten bevaret. Tre skaalformede Fordybninger paa Top af vestlig Fodkredssten.

1940 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 242/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj på afpløjet stub i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)