Billegrav Gaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-17

Fredningsnr.
533529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Smuk velbevaret høj, 3,5 x 25-27 m. Træbevokset i ager. NMI: Træbevokset i ager. Syd for landevejen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor smuk Gravhøi, af hvis østlige Halvdel en Del er sløifet; der er herved kommet tilsyne en stor kegleformet Stenbunke som er Høiens indre Kjærne og under hvilken formodentlig Graven findes. Endnu er Graven ikke fundet og intet vides saaledes om til hvilken Tid denne Høi hører. Den ligger tæt ved den under N 15 [sb.nr. 15] omtalte Høi og paa samme Jordlod.- Bevoksning: 1986: Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk, velbevaret Høj. Træbevokset i Ager Tvm. 25 - 27 m, Højde 3.50 m. Syd for Landevejen.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor, flot profileret høj synlig fra amtsvej i n. 3,5 x 25 x 24 m Affladet top, højsiderne tilsyneladende uden de ellers så gængse, gamle afgravninger. Derimod er højside -og fod på hele den sydlige halvdel stærkt deformeret af rævegrave. Udskrabet jord herfra dækker næsten ms. Flere af indgangene er søgt tilproppet, ved at man har brokket hovedstore sten sammen i åbningen, formentlig i det øjemed at lede rævene hen til en kunstig rævegrav, af hvilken der ses røråbninger i vestlige og ssydlige højfod. Dog tyder de mange, jævnlig benyttede indgange på, at tilstopningen af gange kun bevirker, at dyrerne laver nye andre steder. Denne praksis er således efter alt at dømme medvirkende til en unødig voldsom, animalsk graveaktivitet i højen. Højen er tæt bevokset med store hyldetræer og -buske, der totalt har bortskygget al bundvegetation på den sydlige højside, så denne står som en nøgen jordkuppel udsat for erosion og ræves graven efter insekter. BØR PLEJES. Al hyld bør fjernes og højoverfladen tilsås med græs, der hvor vegetationen er borte. En stor gammel ask på nordlige højside bør blive stående. De kunstige rævegrave i højfoden fjernes (5.kontor !), og nogle få marksten i sv fjernes. Højen vil herved fremtræde overordentlig smuk set fra amtsvejen. Bevoksning: 1986: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)