Pedersker
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-35

Fredningsnr.
533525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, stående, 1,25 m høj. Nær skel.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Bavtasten, 1.25 m høj, staaende ca. 100 m NØ for de 3 under Degnegaard fredede Bavtastene [sb.nr. 33-35]. Nær Skellet til Naboejendommen.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten stående i markskel, ad hvilken adgang er mulig fra amtsvejen 150 m N for stenen. 1 x 0,9 x 0,6 m. Stenens overflade er kraftigt afskallet som følge af ildpåvirkning (markafbrænding), og store partier af overfladen er løsnet fra underlaget og i færd med at sprænges af. Ca. 10 m S for stenen er et større område af marken nytilplantet med gran (juletræer). Den ulovlige beplantning påtalt over for ejerens far, gdr.Poulsen, "Gategård", hvis søn er på Grønland. Opfordrede ham til at søge dispensation fra & 53, da han ikke umiddelbart ville fjerne beplantningen. Dette aftaltes. Jeg mener ikke, at beplantningen bør tillades, da den afgørende vil dække for den ellers ganske flotte udsigt til bautastenene - ihvertfald de 3 sten omfattet af nr. 5335-26. På mb. er stenen afsat ca. 50 m for langt nord. Marts 1987: Poul Verse, Bornholms amtsfredningsinspektorat, oplyserv at dispensationsansøgning er indgivet. (F53-2835) ** Seværdighedsforklaring ** Dog evt. seværdig i samspil med øvrige bautasten i den umiddelbare nærhed.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bautastenen indmålt med GPS. Frostsprængning på vestsiden.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)