Skovgaard
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-170

Fredningsnr.
533513

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/9 1884, gdr. H.P. Jensen Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Smuk oprejst bautasten, ca. 1,7 m høj. 90-100 skålformede fordybninger på østsiden.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hist og her over hele Gravpladsen [jvf. sb.nr. 34A-M,215- har der staaet meget store Bautastene, og det kan med Sikkerhed antages, at deres Antal har været meget stort. Enndnu for 50- 60 Aar siden [1820-30] var der ca 70, af hvilke ikke faa vare mægtige 4-6 Alen høie Stene. Af dem alle er der kun 3 tilbage [sb.nr. 170-171,213], de to staa sydost for den 25de Selveiergaard [sb.nr. 213] og den 11 Vornedegaard [sb.nr. 171] henne i den med Naaletræer beplantede Sandmark; den 3die staar derimod nord for 25 Sgd ovre paa Nordkanten af Aabredden [sb.nr. 170]. Denne sidstnævnte Bautasten er mærkelig derved, at der paa dens Øst-Side findes 90-100 skaalformede Fordybninger og iblandt disse nogle af ualmindelig Størrelse, idet de ere 5 Tommer i Tværmaal, men kun 1 Tomme dybe. Disse Fordybninger er tæt samlede, men særegne Grupper, dannende Figurer, ere ligesaalidt her som paa andre Stene kjendelige. Bemærkes maa det imidlertid, at Fordybningerne ikke blot findes paa den Del af Bautastenen, som staar ovenfor Jorden, men ogsaa paa den Del, som staar nede i Jorden, ja helt nede ved dens nederste Ende. Det fremgaar heraf, at disse Fordybninger maa være indristede i Stenen førend den toges til Bautasten. Dette bekræftes ogsaa derved, at der ikke paa Stenens andre Sider findes skaalformede Fordybninger, men denne Endeflade har netop en saadan Hældning at man, naar Stenen tænkes liggende med dens nuværende Østside opefter, vel, uden altfor megen Besvær, har kunnet indriste disse Fordybninger paa Endefladen.

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavtasten. Paa Østsiden 90 - 100 skaalformede Fordybninger. Som Dekl. F.M. 1884. H.P. Jensen.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Opretstående bautasten i uplejet, kratagtig men ret åben galleriskov. Ca. 50 m fra kommunevej. På ø-siden en usædvanlig mængde store og tydelige skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sine usædvanligt tydelige og talrige skåltegn. God adgangsmulighed via markskel; kunne evt. forbedres ved skiltning og etablering af sti. Usædvanlig fortidsmindetype: bauta med skåltegn

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)