Lynggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-94

Fredningsnr.
533515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Langemyregard. 2 store røser. Den vestlige, der er lyngklædt, er 17 m i tværmål og 1 m høj. Overfladen gennemgravet. Den østlige er 15 m i tværmål og 1 m høj. Lynggroet. Også den er gennem- gravet. De to "C-højs"-røser tinglyst 1989 på hvert sit frednings-nr. (se også frednings-nr. 5335:65) Høj, 1,7 m høj, diameter 18 x 19 m. Overfladen meget ujævn og forgravet. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To store Røser [sb.nr. 94-94A], hver 90 Fod i Tværmaal, den ene er en Del beskadiget, men den anden er endnu ganske hel og rund. Paa Grund af deres Størrelse i Omkreds høre de til de største Røser jeg har set.- Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 store Røser [sb.nr. 94-94A]. Den vestlige [sb.nr. 94A], der er lyngklædt, er 17 m i Tvm. og 1 m høj. Overfladen gennemgravet. Den østlige [sb.nr. 94] er 15 m i Tvm., 1 m høj. Lynggroet. Ogsaa den er gennemgravet.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Den vestlige af to høje omfattet af nr. 5335-15. Stærkt forgravet høj, hvis overflade er helt buklet. På højen er i ældre tid henlagt 4-5 bunker. (hver især på mere end 1 vognlæs) marksten. Se iøvrigt berejserskema til 5335-15, østlige høj. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)